o mnie

Właścicielka szkoły językowej online DEAL, metodyczka, nauczycielka dyplomowana języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem na różnych szczeblach szkolnictwa publicznego i prywatnego, wciąż rozwijająca swoje kompetencje i poszukująca nowych pomysłów i wyzwań. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Neofilologii. Otrzymała dyplom magistra w zakresie filologii angielskiej z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 222 im. J. Brzechwy w Warszawie, w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr 16, w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego oraz w renomowanym 58 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie. 

Była też lektorem języka angielskiego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa oraz w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, w szkołach językowych Progress Language Centre, „Lexis” EMPiK oraz Benefit. 

Od 2005 roku, po przebytych kursach i egzaminach oraz wpisaniu do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, aktywnie uczestniczy w sprawdzaniu pisemnych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz pełni corocznie funkcję egzaminatora podczas ustnych matur z języka angielskiego.

Jest również egzaminatorem matury dwujęzycznej i egzaminu ósmoklasisty. Jej uczniowie mają 100-procentową zdawalność. Przez kilka lat pracowała jako (vice)-przewodnicząca Rejonowa w konkursach kuratoryjnych dla gimnazjalistów z języka angielskiego, przygotowując i wypuszczając spod swoich skrzydeł dziesiątki finalistów i laureatów. 

W październiku 2022 ukończyła kurs CELTA i otrzymała Certyfikat 'Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages’ z wysokim wynikiem Grade B. Kocha uczyć, inspirować, pobudzać kreatywność uczniów i nie wyobraża sobie, by mogła robić w życiu coś innego. W wolnych chwilach żegluje, pływa, jeździ na rowerze i pochłania książki w dużych ilościach oraz wciąż się szkoli, doskonali swój warsztat pracy, podnosi kwalifikacje.

Pomysły na lekcje!!

Newsletter dla nauczycieli angielskiego!

.
Scroll to Top