Metody

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma jednej idealnej metody nauczania języka obcego, ponieważ każdy uczeń jest inny, wyjątkowy. Koncentrujemy się na indywidualnym stylu uczenia się każdego kursanta, uwzględniając wszystkie osiem rodzajów inteligencji: matematyczno-logiczną, lingwistyczną, przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, społeczną, intuicyjną i kinestetyczną.

Dlatego czerpiemy inspirację z wielu zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych metod, tworząc swoje własne autorskie. Metody stosowane przez nas na zajęciach przenikają przez siebie i uzupełniają się nawzajem.

‘Twist&Shout’ to połączenie metody polisensorycznej z metodą Reagowania Całym Ciałem (Total Physical Response).

Pragniemy, aby nasi uczniowie uczyli się poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Człowiek zarówno w życiu, jak i podczas nauki języka obcego posługuje się pięcioma podstawowymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem i dotykiem. Dając uczniom możliwość przyswajania wiedzy w taki właśnie sposób i uwzględniając ich indywidualne predyspozycje sprawiamy, że nauka staje się naturalna, przyjemna, pełna życia, łatwa i niezwykle skuteczna.

Wiedząc, że ruch odgrywa kluczową rolę łącząc pracę obu półkul mózgowych (lewej odpowiedzialnej za przyswajanie języka i prawej odpowiedzialnej za ruch) wprowadzamy go często w zajęciach z młodzieżą.

‘Chatterbox’ służy głównie rozwojowi sprawności mówienia w sposób ciekawy i angażujący. Inspiracją dla stworzenia tej metody były dla nas metoda niekonwencjonalna tzw. podejścia komunikacyjnego (The Communicative Approach) oraz bezpośrednia metoda konwencjonalna (The Direct Method).

Język traktowany jest jako narzędzie pomagające człowiekowi w najróżniejszych sytuacjach społecznych. Najważniejszym założeniem zajęć jest opanowanie przez uczniów umiejętności komunikacyjnych, uczeń swobodnie wypowiada się na każdy temat, wie jak reagować w najróżniejszych sytuacjach językowych, potrafi odpierać argumenty innych i bronić swojego punktu widzenia w dyskusjach o rozmaitej tematyce.

Wyćwiczenie w uczniach umiejętności słuchania i mówienia pozwala im przełamać barierę językową i zacząć jednocześnie myśleć, i mówić w języku obcym.

‘Language Boom’ to mix metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Głównym celem tej metody jest przyspieszenie opanowania języka obcego.

Metody konwencjonalne nauczania języków obcych same w sobie są mało skuteczne i monotonne, natomiast w zestawieniu z innymi okazują się bardzo efektywne. I tak, np. wprowadzenie elementów metody gramatyczno-tłumaczeniowej jest idealne do opanowania słownictwa i gramatyki języka obcego oraz do wykształcenia umiejętności czytania i tłumaczenia tekstów.

Bardzo przydatne umiejętności dla dorosłych i grup, które przygotowują się do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, Cambridge i innych. Inna metoda, tzw. kognitywna sprawia, że kursanci uczą się nie tylko języka, ale też chłoną kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych.

W naszej szkole stosujemy elementy różnych metod niekonwencjonalnych. Wprowadzenie do programu technik audiowizualnych sprawia, że zajęcia są niezwykle urozmaicone, bliższe młodemu człowiekowi, wzbogacone o autentyczny język rodzimych użytkowników.

Nauka staje się przyjemnością, dostarcza wielu bodźców, stymuluje mózg i pobudza wyobraźnię. Sugestopedia zakłada, że wpływ na naukę ma środowisko w jakim przyswajamy wiedzę. Dlatego nasze grupy są małe, kameralne; na niektórych zajęciach wykorzystujemy muzykę.

Metoda CLL (Counselling Language Learning) zakłada, że najlepsze efekty człowiek osiąga ucząc się w grupie, wymieniając doświadczenia, broniąc swoich opinii. CLL bardzo dobrze sprawdza się podczas dyskusji klasowych.

Odkryj unikalne metody nauczania języka obcego w DEAL – dopasowane do Twojego indywidualnego stylu uczenia się!

Scroll to Top